Nieuwsbrief aanvragen

Menu

Inlogformulier

Op de bres voor de waterrecreant

Het Platform Waterrecreatie (officiele naam Nederlands Platform voor Waterrecreatie - NPvW) - opgericht op 1 januari 2005 en de opvolger van het Watersportberaad - is een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn op het gebied van WaterRecreatie.

Alle deelnemende organisaties vertegenwoordigen bij elkaar ruim één miljoen georganiseerde watersporters in Nederland.

 


 Krachten gebundeld

Het Platform Waterrecreatie wil:
  • Samenwerking tussen de aangesloten leden verbeteren, onder meer door onderling informatie uit te wisselen en overleg met elkaar te voeren over actuele zaken. Doel is om bij het behartigen van de belangen van de watersporters steeds in een zo breed mogelijke coalitie op te treden.
     
  • Standpunten afstemmen en zo mogelijk (mede) namens andere organisaties optreden. Daardoor kunnen de aangesloten organisaties meer bereiken.

Enkele van de aangesloten organisaties hebben professionele belangenbehartigers in dienst. Zij houden in Den Haag, Brussel en daarbuiten de vinger aan de pols en beïnvloeden het overheidsbeleid. Zij informeren overige aangesloten organisaties over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, zodat daar tijdig en adequaat op ingespeeld kan worden.

 


 Waterrecreatie

De grote groep georganiseerde watersporters en waterrecreanten die het Platform Waterrecreatie vertegenwoordigt, heeft Nederland veel te bieden. Het is een economisch belangrijke sector
(jaaromzet: €7,8 miljard!), in grootte vergelijkbaar met de binnenvaart in Nederland.

Nederlandse liefhebbers van natuurlijk water besteden hun (vakantie)geld vooral in Nederland, in plaats van een milieubelastende reis naar het buitenland te maken. Maar dat niet alleen. Watersporters zijn gezonder: zij kunnen ontspannen bij het lage tempo waarin het leven zich op het water afspeelt en kunnen de rust en ruimte in ons drukke land nog ervaren.

Zij voelen zich in, op en onder water vrij en overgeleverd aan de elementen en ervaren de natuur op een heel directe manier. Zij houden van het water. Daarom zijn watersporters over het algemeen heel zuinig op het water en de omgeving en gaan zij daar op een verantwoorde manier mee om. Zij zijn daar ook op aanspreekbaar en hebben veel over voor schoon en gezond water.

Daar zou de overheid meer gebruik van kunnen maken, zeker nu er zoveel moet gebeuren op het terrein van waterbeheer (WB21, Kaderrichtlijn water). Bij watersporters is draagvlak voor maatregelen die kwalitatief en kwantitatief goed zijn voor het water, zij willen er van kunnen genieten!

De organisaties verenigd in het Platform Waterrecreatie weten het te bereiken.

 

Het Platform Waterrecreatie wordt natuurlijk genoemd op de site Nauticlink.com

 


 Door enthousiasme, deskundige inbreng  en  doelgericht overleg,  waterrecreatie nog  natuurlijker maken !